Hartfalenpoli.nl krijgt een andere gedaante dan de Site de afgelopen jaren heeft gehad.

Inhoudelijk zal de nieuwe Site geheel in het teken staan van nieuwe wetenschappelijke overwegingen en dito conclusies, van Hartfalencongresuitkomsten en van interactieve discussie tussen High Intelligence Medical Experts.

De Scientific Board zal uitsluitend experts kennen die regelmatig congressen bezoeken en daar en in Nederland aan pro-actieve uitwisseling doen van onderzoeksresultaten, patiëntbevindingen en patiëntbehoeften.

De farmacotherapie van nieuwe medicamenteuze ontwikkelingen zal een zwaarder accent krijgen dan voorheen het geval was.

Alle eerder geproduceerde hartfalenmodules blijven beschikbaar voor beroepsbeoefenaren. Aanvragen lopen even via redactie@cardiology.nl